Dương lịch: Thứ ba, 26/06/2018 (Âm lịch: Ngày Kỷ Sửu, 13/5/Mậu Tuất)
Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngPHONG THỦY HOÁN: Tán dã - LY TÁN

Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng: Tượng nước gặp gió thì phải tan, phải chạy.


Lan ra tràn lan, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao hớt.

Hộ TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Biến TượngTHUẦN KHẢM: Hãm dã - HÃM HIỂM

Khổ tận cam lai chi tượng: Tượng hết khổ mới đến sướng.


Hãm vào ở trong, xuyên sâu vào trong, đóng cửa lại, gập ghềnh, trắc trở, bắt buộc, kềm hãm, thắng.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngPHONG SƠN TIỆM: Tiến dã - TUẦN TỰ

Phúc lộc đồng lâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến.


Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào.

Hộ TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Biến TượngPHONG HỎA GIA NHÂN: Đồng dã - NẨY NỞ

Khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm.


Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngPHONG ĐỊA QUAN: Quan dã - QUAN SÁT

Vân bình tụ tán chi tượng: Tượng bèo mây tan hợp.


Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà.

Hộ TượngSƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã - TIÊU ĐIỀU

Lục thân băng thán chi tượng: Tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

Biến TượngPHONG THỦY HOÁN: Tán dã - LY TÁN

Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng: Tượng nước gặp gió thì phải tan, phải chạy.


Lan ra tràn lan, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao hớt.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngPHONG THIÊN TIỂU SÚC: Tắc dã - DỊ ĐỒNG

Cầm sắt bất điệu chi tượng: Tượng tiếng đờn không hòa điệu.


Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, súc oán, chứa mội oán giận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen.

Hộ TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Biến TượngPHONG TRẠCH TRUNG PHU: Tín dã - TRUNG THẬT

Nhu tại nội nhi đắc trung chi tượng: Tượng âm ở bên trong mà được giữa.


Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngPHONG TRẠCH TRUNG PHU: Tín dã - TRUNG THẬT

Nhu tại nội nhi đắc trung chi tượng: Tượng âm ở bên trong mà được giữa.


Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong.

Hộ TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Biến TượngTHIÊN TRẠCH LÝ: Lễ dã - LỘ HÀNH

Hổ lang đang đạo chi tượng: Tượng hổ lang đón đường.


Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chận đường sái quá, hệ thống, pháp lý.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngPHONG HỎA GIA NHÂN: Đồng dã - NẨY NỞ

Khai hoa kết tử chi tượng: Tượng trổ bông sinh trái, nẩy mầm.


Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm.

Hộ TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Biến TượngSƠN HỎA BÍ: Sức dã - QUANG MINH

Quang minh thông đạt chi tượng: Tượng quang minh, sáng sủa, thấu suốt.


Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng.

Câu Trần: thuộc THỔ – Chậm chạp, lâu dài,…

Chánh TượngPHONG LÔI ÍCH: Ích dã - TIẾN ÍCH

Hồng hộc xung tiêu chi tượng: Tượng chim hồng, chim hộc bay qua mây mù.


Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới.

Hộ TượngSƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã - TIÊU ĐIỀU

Lục thân băng thán chi tượng: Tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

Biến TượngTHỦY LÔI TRUÂN: Nạn dã - GIAN LAO

Tiền hung hậu kiết chi tượng: Tượng trước dữ sau lành.


Yếu đuối, chưa đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp đỡ.

Đăng xà: thuộc HỎA (đủ 05 hành) – Nhanh lẹ, quái dị,…

Chánh TượngTHUẦN TỐN: Thuận dã - THUẬN NHẬP

Âm dương thăng giáng chi tượng: Tượng khí âm dương lên xuống giao hợp.


Theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự dấu diếm ở trong.

Hộ TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Biến TượngPHONG THIÊN TIỂU SÚC: Tắc dã - DỊ ĐỒNG

Cầm sắt bất điệu chi tượng: Tượng tiếng đờn không hòa điệu.


Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, súc oán, chứa mội oán giận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen.

Bạch Hổ: thuộc KIM – Cứng mạnh, hung bạo,…

Chánh TượngPHONG THỦY HOÁN: Tán dã - LY TÁN

Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng: Tượng nước gặp gió thì phải tan, phải chạy.


Lan ra tràn lan, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao hớt.

Hộ TượngSƠN LÔI DI: Dưỡng dã - DUNG DƯỠNG

Phi long nhập uyên chi tượng: Tượng rồng vào vực nghỉ ngơi.


Chăm lo, tu bổ, càng thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người.

Biến TượngPHONG ĐỊA QUAN: Quan dã - QUAN SÁT

Vân bình tụ tán chi tượng: Tượng bèo mây tan hợp.


Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà.

Huyền Vũ: thuộc THỦY – Mờ ám, chưa rõ,…

Chánh TượngPHONG SƠN TIỆM: Tiến dã - TUẦN TỰ

Phúc lộc đồng lâm chi tượng: Tượng phúc lộc cùng đến.


Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào.

Hộ TượngHỎA THỦY VỊ TẾ: Thất dã - THẤT CÁCH

Ưu trung vọng hỷ chi tượng : Tượng trong cái lo có cái mừng.


Thất bác, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng.

Biến TượngPHONG ĐỊA QUAN: Quan dã - QUAN SÁT

Vân bình tụ tán chi tượng: Tượng bèo mây tan hợp.


Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà.

Thanh Long: thuộc MỘC – Tiền bạc, vui vẻ, hỉ tín,…

Chánh TượngPHONG ĐỊA QUAN: Quan dã - QUAN SÁT

Vân bình tụ tán chi tượng: Tượng bèo mây tan hợp.


Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà.

Hộ TượngSƠN ĐỊA BÁC: Lạc dã - TIÊU ĐIỀU

Lục thân băng thán chi tượng: Tượng bà con thân thích xa lìa nhau.


Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm.

Biến TượngTHIÊN ĐỊA BĨ: Tắc dã - GIÁN CÁCH

Thượng hạ tiếm loạn chi tượng: Tượng trên dưới lôi thôi.


Bế tắc, không thông, không tương cảm nhau, xui xẻo, dèm pha, chê bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng.

Chu Tuớc: thuộc HỎA – Báo tin, văn chương, nghệ thuật,...

Chánh TượngPHONG THIÊN TIỂU SÚC: Tắc dã - DỊ ĐỒNG

Cầm sắt bất điệu chi tượng: Tượng tiếng đờn không hòa điệu.


Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, súc oán, chứa mội oán giận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen.

Hộ TượngHỎA TRẠCH KHUỂ: Quai dã - HỖ TRỢ

Hồ giả hổ oai chi tượng: Tượng con hồ nhờ oai con hổ.


Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên.

Biến TượngSƠN THIÊN ĐẠI SÚC: Tụ dã - TÍCH TỤ

Đồng loại hoan hội chi tượng: Tượng đồng loại hội họp vui vẻ, cục bộ.


Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, để dành.